Deelnemers jonger dan 18jaar

Deelnemers onder de 18 jaar

Onder ‘deelnemers onder de 18 jaar’ wordt verstaan ‘deelnemers die op 5 juni 2019 nog geen 18 jaar en minimaal 7 jaar zijn’. Deelnemers jonger dan 18 jaar:

  1. doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Daarvoor moet een
    ’toestemmingsverklaring’ worden ingevuld. Deze verklaring kan hieronder worden gedownload. De toestemmingsverklaring moet vóór 1 maart 2019 worden gemaild naar: onderde18@alpe-dhuzes.nl
  2. doen mee onder een ‘een-op-een‘-begeleiding van een volwassene.
  3. mogen niet per fiets afdalen. De organisatie faciliteert vervoer naar beneden met liften tegen een geringe betaling.
  4. kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer. Zij moeten allebei aan voorwaarden in dit Deelnemersreglement moeten voldoen.

Bekijk en download als PDF